Bác sĩ Yo Han
Watch

Bác sĩ Yo Han

Doctor John

1g /tập

Now showing: Hoàn Tất (16/16)

Latest episode: 161514

Country: Hàn Quốc

Actors: Ji SungLee Kyu HyungLee Se Young

Genres: Chính kịch

0/ 5 0 votes
Movie plot

Không thể cảm thấy cơn đau trong cơ thể mình nhưng có tài chẩn đoán cho người khác, một bác sĩ quản lý cơn đau đứng lên bảo vệ triết lý của mình về sự sống và cái chết.

Show less...