Với Vai Trò Là Người Truy Cập

Tất cả nội dung ở Phim Hay Mới được cung cấp không giới hạn cho cả người dùng .

Chịu Trách Nhiệm Nội Dung

Phim Hay Mới Không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy đến với cảm xúc của bạn khi xem các nội dung trên website này. Đoạn phim cảnh nóng sẽ được thông báo

Trong 1 vài trường hợp cần thiết chúng tôi có thể thực hiện việc chặn quyền truy cập trang  tại 1 số quốc gia và vùng lãnh thổ không được đồng ý truy cập nội dung của website này