Cuộc thanh trừng vĩnh viễn
Watch
Vietsub #1
Movie plot

Sau khi đêm vô chính phủ thường niên vượt ngoài tầm kiểm soát, hai gia đình phải đứng ra chiến đấu với bọn sát nhân tàn nhẫn đang cố chiếm đất nước.

Show less...