Liên Minh Quân Sư (phần 1)
Watch

Liên Minh Quân Sư (phần 1)

The Advisors Alliance & Growling Tiger, Roaring Dragon 1

45 phút / tập

Now showing: Hoàn Tất (42/42)

Latest episode: 424140

Country: Trung Quốc

Director: Trương Vĩnh Tân

Actors: Đường Nghệ HânLưu ĐàoLý ThầnNgô Tú BaTrương Chỉ KhêVu Hòa Vỹ

Genres: Chiến Tranh, Cổ Trang

0/ 5 0 votes
Movie plot

Bộ phim “Quân sư liên minh – Phần 1” xoay quanh cuộc đời Tư Mã Ý, một chính trị, một quân sư nổi lẫy lừng thời Tam Quốc. Sau khi con trai Tào Tháo là Tào Phi lật đổ nhà Hán, lập nên nước Nguỵ, thì lãnh thổ Trung Nguyên từ đó đã dần dần hình thành nên thế chân vạc. Tuy nhiên, với tài năng mưu lược hơn người, và có Trương Xuân Hoa túc trí thao lược ở bên, Tư Mã Ý đã đặt những nền móng đầu tiên trong việc lật đổ nhà Thục của họ Tào, lập ra nhà Tây Tấn, tiêu diệt nhà Ngô và thống nhất lãnh thổ đã bị phân cắt sâu sắc của Trung Nguyên thành một mối….

Show less...