Mãn giang hồng Trailer
Watch
Vietsub #1
Thuyết Minh #1
  • Full
Movie plot

Một con tốt cố gắng loại bỏ một bộ trưởng phản bội, Tần Cối, khi anh ta dẫn một đội quân đến biên giới để đàm phán với một sứ mệnh Jurchen.

Show less...