Shiny Happy People: Duggar Family Secrets Trailer
Watch

Shiny Happy People: Duggar Family Secrets

Shiny Happy People: Duggar Family Secrets

45 phút/tập

Now showing: Hoàn Tất (4/4)

Latest episode: 432

Country: Âu Mỹ

Director: Julia Willoughby NasonOlivia Crist

Actors: Amy KingDerick DillardDillon KingJill Dillard

Genres: Tài Liệu

0/ 5 0 votes
Vietsub #1
Movie plot

Một bộ phim tài liệu hạn chế phơi bày sự thật bên dưới bề mặt Americana lành mạnh của đại gia đình được yêu thích trên truyền hình thực tế, The Duggars, và tổ chức cấp tiến đằng sau họ: Viện Nguyên tắc Cuộc sống Cơ bản. Khi thông tin chi tiết về gia đình và những vụ bê bối của họ lộ ra, chúng tôi nhận ra rằng họ là một phần của mối đe dọa ngấm ngầm, lớn hơn nhiều đã sẵn sàng, với chính nền dân chủ đang gặp nguy hiểm.

Show less...