Thích Khách Liệt Truyện 2
Watch

Thích Khách Liệt Truyện 2

Men With Sword 2

35 phút/tập

Now showing: Hoàn tất (30/30)

Latest episode: 302928

Country: Trung Quốc

Director: Triệu Thế Nghiêu

Actors: Chu TiễnHùng Tử KỳSát Kiệt

Genres: Cổ Trang

0/ 5 0 votes
Movie plot

Thích Khách Liệt Truyện – Men with Sword xoay quanh 4 nhân vật Công Tôn Kiên, Tề Chi Khản, Trọng Khôn Nghĩa và Mộ Dung Ly cùng con đường phò tá các vị vua của họ: Thiên Toàn vương Lăng Quang, Thiên Ki vương Giản Tần, Thiên Xu vương Mạnh Chương, Thiên Quyền vương Chấp Minh trong quá trình tranh đoạt thiên hạ.

Show less...