Trường Degrassi: Lớp kế tiếp (Phần 3)
Watch

Trường Degrassi: Lớp kế tiếp (Phần 3)

Degrassi: Next Class (Season 3)

25 Phút/ Tập

Now showing: Hoàn Tất (10/10)

Latest episode: 1098

Country: Canada

Actors: Amanda ArcuriAmir BageriaSoma Bhatia

Genres: Chính kịch

0/ 5 0 votes
Vietsub #1
Movie plot

Sau tai họa xảy ra trong kỳ học trước, học sinh Degrassi buộc phải tìm mọi cách để vượt qua. Trường học đón nhận nhiều học sinh tị nạn từ Syria.

Show less...